Konferencja

Muzyka Relacji

I Ogólnopolska Psychologiczna Konferencja dla nauczycieli szkół muzycznych

Konferencja Muzyka Relacji

24.10.2020 r. odbyła się I Ogólnopolska Konferencja dla nauczycieli szkół muzycznych „Muzyka Relacji”. Patronat Honorowy nad konferencją objęły dwie instytucje:

Fundacja FamilyLab oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Muzycznych.

Z racji na sytuację epidemiologiczną w kraju wydarzenie odbyło się wyłącznie w formie zdalnej. W Konferencji wzięło udział łącznie 70 osób z całej Polski. Gościliśmy pięć prelegentek: p. Annę Dziewulską, p. Joannę Serwińską, p. Agnieszkę Barber, p. Agatę Szymczewską i p. Dorotę Blumczyńską, zajmujących się różnymi obszarami psychologii, muzyki i edukacji. Poruszone zostały bardzo ważne dla edukacji muzycznej tematy – trudności rozwojowe i edukacyjne dzieci, obszary regulacji, poczucie własnej wartości, motywacja, przygotowanie ucznia do występu publicznego, współpraca z rodzicami.

Był to dzień pełen wartościowych treści, przydatnych w pracy pedagogicznej nauczyciela muzyki. Pojawiło się wiele wątków mówiących o tym, jak ważne jest zadbanie nauczyciela o swój własny dobrostan. Konferencja pokazała też jak wiele wątków jest jeszcze do omówienia i jak bardzo potrzebne to są tematy. Mamy nadzieję, że za rok uda nam się spotkać nie tylko zdalnie. A tym czasem planujemy już kolejne tematy i przedsięwzięcia.