Konferencja

Muzyka Relacji

30.10.2021

II Ogólnopolska Psychologiczna Konferencja dla nauczycieli szkół muzycznych

KONFERENCJA ON-LINE

Do zobaczenia za:
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

Konferencja Muzyka Relacji

II Ogólnopolska Konferencja dla nauczycieli szkół muzycznych to przedsięwzięcie o unikatowym dotąd charakterze. Całodniowy cykl czterech wykładów prowadzonych przez specjalistów z dziedziny psychologii, pedagogiki i muzyki będzie w całości poświęcony psychologicznym aspektom pracy nauczyciela – muzyka. Poruszana tematyka da nauczycielom rzetelną i aktualną wiedzę oraz wyposaży ich w narzędzia pomocne w pracy z uczniami. Omówione zostanie m.in. wsparcie ucznia w procesie edukacji, sposoby realizacji materiału szkolnego, relacje nauczyciela i ucznia, komunikacja z dzieckiem, ocenianie, motywowanie uczniów, rozpoznawanie i radzenie sobie z deficytami dziecka, praca mózgu, tworzenie optymalnych warunków rozwojowych, wspieranie uczniów podczas występów publicznych. W trakcie trwania całej konferencji będzie możliwość konsultacji ze specjalistami.

Konferencja jest odpowiedzią na coraz częściej pojawiającą się w środowisku chęć rozwoju w obszarze wiedzy psychologicznej i pedagogicznej. Jest to potrzeba rodząca się wielu zróżnicowanych trudności z jakimi przychodzą na lekcje nasi uczniowie. Zwiększa się również świadomość nauczycieli, jak bardzo ich kompetencje pedagogiczne i społeczne mogą poprawić jakość edukacji. O tym, jak ważna jest dla dziecka relacja z nauczycielem – mistrzem opowiedzą na konferencji znamienici goście:

Sylwia Włodarska
Sylwia Włodarska
Anna Skibicka
Anna Skibicka
Jarosław Mirkiewicz
Jarosław Mirkiewicz
Marcin Koziak
Marcin Koziak

Konferencja Muzyka Relacji to przedsięwzięcie kierowane głównie do nauczycieli instrumentalistów pracujących w szkołach muzycznych. Zapraszamy jednak wszystkich, dla których temat relacji w szkole muzycznej jest bliski.