Konsultacje

i pomoc psychologiczna

Jest to forma krótkoterminowego wsparcia, która ma na celu rozpoznanie i uporządkowanie trudności oraz przyjrzenie się możliwym rozwiązaniom. Spotkanie może pomóc w zobaczeniu problemu z innej perspektywy, otrzymaniu odpowiedzi na nurtujące pytania lub znalezieniu właściwej ścieżki pomocy. Na konsultacje zapraszam osoby dorosłe oraz rodziców dzieci i nastolatków. Pierwsze spotkanie w sprawie dziecka poniżej 12 r.ż. odbywa się z samym rodzicem, pierwsze spotkanie w sprawie nastolatków ustalane jest indywidualnie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

W czym pomagam – dorośli: stres, dolegliwości psychosomatyczne, wsparcie w kryzysie, obniżony nastrój, problemy w relacjach, trudności w wyrażaniu emocji, lęk, wsparcie okołoporodowe, depresja poporodowa, nieakceptacja siebie, obrazu własnego ciała, niskie poczucie własnej wartości.

W czym pomagam- dzieci: budowanie więzi, problemy wychowawcze, wspieranie rozwoju, trudności przedszkolne, adaptacja, trudności w relacjach, odpieluchowanie i moczenie, zaparcia nawykowe, autoagresja, zaburzenia odżywiania, wsparcie okołoporodowe, depresja poporodowa, niewyjaśnione dolegliwości fizyczne u dziecka, lęki, nieśmiałość, agresja, nadmiarowe korzystanie z urządzeń elektronicznych, mutyzm wybiórczy, relacje z rodzeństwem, zaburzenia koncentracji, trudności  szkolne (ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki szkoły muzycznej), stres, dolegliwości psychosomatyczne, wsparcie w kryzysie.

Pracuję pod stałą superwizją, zgodnie z Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa.

Koszt spotkania 120 zł / 50 min.

Umów się na spotkanie:

Anna Skibicka - ZnanyLekarz.pl

tel. 515-665-661

e-mail: ania@miejscerelacji.pl

Wizyty odbywają się on-line oraz w gabinecie w Krośnie ul. Bursaki 29b (budynek galerii Portius I piętro, przychodnia EUROMED)