Stres – instrukcja obsługi.

Warsztaty skierowane są przede wszystkim do uczniów szkół muzycznych II stopnia i starszych klas szkół muzycznych I stopnia, którzy w trakcie aktywnego uczestnictwa będą mieli możliwość zobaczenia, co naprawdę jest dla nich trudne podczas występu. W jakich obszarach czują się mocni, a nad jakimi chcieliby popracować, by ułatwić sobie karierę sceniczną. Jakie przekonania pomagają, a jakie utrudniają koncertowanie. Warsztaty dostarczą uczniom także konkretnych strategii radzenia sobie ze stresorami i pracy nad sobą w tym obszarze.