Jak pomóc dziecku rozwinąć skrzydła?

Nie dowiecie się na tych warsztatach, co zrobić, by dziecko chętniej ćwiczyło, posprzątało pokój czy nauczyło się na kolejny sprawdzian. Nie dowiecie się też jak nakłonić dziecko, by zrobiło to, co wydaje nam się słuszne. Dowiecie się natomiast jak z szacunkiem i odpowiedzialnością kierować rozwojem dziecka. Co zrobić kiedy widzimy, że mu się “nie chce”. Przyglądniemy się też potrzebom dziecka i optymalnym warunkom do tego, by rozbudzić w nim naturalną ciekawość poznawania świata.