ZŁOŚĆ NIE TAKA ZŁA. Warsztat o granicach.

Złość rodzica i złość dziecka to temat, który bardzo mocno widać w relacji.
Warsztat będzie szansą do nauczenia się nowych strategii radzenia sobie swoją złością jak również złością dziecka. Będziemy też
rozmawiać o naszych przekonaniach na ten temat.