2021-03-09T11:11:42+02:00

RODZICIELSKA BAZA. Jak rozumieć emocje dziecka? Warsztat o regulacji.

Będziemy rozmawiać o tym, czym jest samoregulacja i samokontrola i jak można wspierać dziecko w regulowaniu jego emocji. Dowiecie się co to są strefy regulacji i  jak różnie postrzegamy sytuację w każdej z nich. To taka baza rodzicielska to rozumienia wielu trudnych sytuacji.

 

2020-08-22T10:29:12+02:00

Trio: Uczeń-Rodzic-Nauczyciel czyli o relacjach w szkole muzycznej

Warsztaty są kierowane przede wszystkim do rodziców dzieci zaczynających swoją przygodę ze szkolnictwem muzycznym, ale również rodzice starszych dzieci na pewno skorzystają z uczestnictwa w nich. Motywem przewodnim jest specyficzna relacja jaką nawiązuje dziecko z nauczycielem instrumentu oraz rola jaką pełni w tej relacji rodzic. Jest to niezwykle ważny temat, często pomijany w refleksjach nad funkcjonowaniem dziecka w edukacji muzycznej, a jednocześnie tak bardzo istotny dla rozwoju poczucia własnej wartości i kompetencji u młodego człowieka. W trakcie warsztatów przyjrzymy się, co wnoszą do relacji poszczególne osoby, jakie mają potrzeby i jak je komunikować, by odnaleźć wspólny cel.

2020-08-22T10:37:19+02:00

Stres – instrukcja obsługi.

Warsztaty skierowane są przede wszystkim do uczniów szkół muzycznych II stopnia i starszych klas szkół muzycznych I stopnia, którzy w trakcie aktywnego uczestnictwa będą mieli możliwość zobaczenia, co naprawdę jest dla nich trudne podczas występu. W jakich obszarach czują się mocni, a nad jakimi chcieliby popracować, by ułatwić sobie karierę sceniczną. Jakie przekonania pomagają, a jakie utrudniają koncertowanie. Warsztaty dostarczą uczniom także konkretnych strategii radzenia sobie ze stresorami i pracy nad sobą w tym obszarze.

2020-08-22T10:25:17+02:00

Jak pomóc dziecku rozwinąć skrzydła?

Nie dowiecie się na tych warsztatach, co zrobić, by dziecko chętniej ćwiczyło, posprzątało pokój czy nauczyło się na kolejny sprawdzian. Nie dowiecie się też jak nakłonić dziecko, by zrobiło to, co wydaje nam się słuszne. Dowiecie się natomiast jak z szacunkiem i odpowiedzialnością kierować rozwojem dziecka. Co zrobić kiedy widzimy, że mu się “nie chce”. Przyglądniemy się też potrzebom dziecka i optymalnym warunkom do tego, by rozbudzić w nim naturalną ciekawość poznawania świata.

2021-02-05T10:47:59+02:00

Kij czy marchewka – o motywacji przedszkolaka.

Jest to szkolenie kierowane dla nauczycieli przedszkoli. Omówimy na nim, na czym polega motywacja małego człowieka. Dlaczego robi coś czego nie chcemy, by robił lub nie robi tego, czego od niego oczekujemy? Zobaczymy jakie przeszkody stoją dziecku na drodze dostosowania się do wymagań dorosłych i czy na pewno to jego motywacja jest przeszkodą. Porozmawiamy też na temat tego, czemu służy system kar i nagród.

2020-08-22T10:30:56+02:00

Problem ucznia – górą lodową nauczyciela.

Czy czasem masz wątpliwości jak pracować ze swoim uczniem, by osiągnąć pożądany rezultat? Czy męczy Cię praca z dzieckiem, które ma jakąś trudność? Na tych warsztatach spróbujemy wspólnie zastanowić się w jakich sytuacjach jest nauczycielowi najtrudniej, czyim “problemem” jest zachowanie dziecka oraz rozważymy konkretne sposoby poradzenia sobie w różnych sytuacjach z którymi musi mierzyć się nauczyciel. Przyjrzymy się również możliwościom i ograniczeniom jakie daje praca w diadzie z dzieckiem.

Tytuł

Przejdź do góry